Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Wojna inflancka 1600-1602
/ Комментариев: 0/


Название: Wojna inflancka 1600-1602
Автор: Stanisław Herbst
Издательство: INFORTeditions
Год: 2006
Формат: pdf
Страниц: 211
Размер: 56.9 Мб
Язык: польский

Dla Szwecji wojna polska była pierwszym zetknięciem się z odmienną sztuką wojskową, inną metodą prowadzenia wojny. Przyniosło ono nieprzerwany ciąg niepowodzeń taktycznych: Karksi, Limbażi, Cesis, Ergle, Koknese, Tallinn. Po pierwszych niepowodzeniach zaczęto szukać środków zaradczych. Pod Ergle zastosowano już przeciw kawalerii polskiej przeszkody sztuczne, sformułowano postulat szarży i starcia na białą broń. Doświadczenia te na większą skalę powtórzono i rozwinięto pod Koknese. Pod Tallinnem, w rok później, już kawaleria polska nie mogła czołowo przełamać przeciwnika. Wypadło po raz pierwszy bodaj wobec żołnierza zachodnio-europejskiego zastosować głęboki tatarski manewr taktyczny. Przemiany taktyki szwedzkiej potęguje zastosowanie po raz pierwszy zdobyczy holenderskich. Teraz częściowo pod wpływem taktyki polskiej na oczach sześcioletniego Gustawa Adolfa zaczyna się proces formowania własnej szwedzkiej nowożytnej taktyki, którą on wypracuje w wieku dojrzałym.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Кровавый плацдарм. 49-я армия в прорыве под Тарусой и боях на реке Угре. 1941-1942
/ Комментариев: 0/

Название: Кровавый плацдарм. 49-я армия в прорыве под Тарусой и боях на реке Угре. 1941-1942
Автор: Михеенков С.
Издательство: М.: Центрполиграф
Год: 2012
Серия: Забытые армии. Забытые командармы
ISBN: 978-5-227-03659-9
Формат: fb2, mobi, epub
Страниц: 296
Размер: 10,2 Мб
Язык: Русский

Новая документальная книга писателя и историка, лауреата литературной премии "Сталинград" Сергея Михеенкова открывает перед читателями неизвестную страницу битвы под Москвой - прорыв ударной группировки 49-й армии генерала И.Г. Захаркина под Тарусой и Алексиным и позиционные бои на реке Угре на Вяземском направлении.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Great American Bombers of WW II: B-17 Flying Fortress
/ Комментариев: 0/


Название: Great American Bombers of WW II: B-17 Flying Fortress
Автор: William N. Hess, Frederick A. Johnsen, Chester Marshall
Издательство: MBI
Год: 1998
Формат: PDF
Страниц: 440
Размер: 185,2 МБ
Язык: Английский

During World War II, the B-17 made its mark in Europe with daring and devastating bombing runs over the heart of German industry. Fans of the B-24 consider it the most important bomber of the War for its large payload and versatility. And the B-29, with its pressurized cabin and remote-control gun turrets, was the ultimate strategic bomber, flying higher, faster, and farther than any of its counterparts, making it the logical choice for the War-ending flights over Hiroshima and Nagasaki.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Russia at War 1941-45 (1987)
/ Комментариев: 0/


Название: Russia at War 1941-45
Автор: Vladimir Karpov
Издательство: Vendome Press
Год: 1987
Формат: PDF
Страниц: 264
Размер: 301,2 МБ
Язык: Английский

The 300 photos in this Soviet-prepared volume reflect all aspects of that nation's experiences during World War II. They mesh effectively with the text, which is predictably patriotic but not stridently so. Though there are numerous photos of military history, this is not a military history per se but, rather, an account of a nation under severe stress. Women's roles, for example, are amply recorded. This excellent collection uniquely captures its subject. In its words and photos lurk the character and values of an extraordinary people.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Landscape Beneath the Waves: The Archaeological Exploration of Underwater Landscapes
/ Комментариев: 0/


Название: Landscape Beneath the Waves: The Archaeological Exploration of Underwater Landscapes
Автор: Caroline Wickham-Jones
Издательство: Oxbow Books
ISBN: 1789250722
Год: 2018
Формат: PDF
Страниц: 256
Размер: 92,5 МБ
Язык: Английский

At the end of the last Ice Age, sea level around the world was lower, coastal lands stretched further and the continents were bigger, in some cases landmasses were joined by dry land that has now disappeared beneath the waves. The study of the now submerged landscapes that our ancestors knew represents one of the last barriers for archaeology. Only recently have advances in underwater technology reached the stage where a wealth of procedures is available to explore this lost undersea world.

Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
The Russian Front 1941-1945
/ Комментариев: 0/


Название: The Russian Front 1941-1945
Автор: Bob Carruthers, John Erickson
Издательство: Cassell
Год: 1999
Формат: PDF
Страниц: 216
Размер: 241,1 МБ
Язык: Английский

Relive campaign by campaign and battle by battle the bloody war between Nazi Germany and the Red Army of the Soviet Union. Featuring riveting first hand accounts and rare archive photographs from the front, this fascinating volume retells a story of barbarism, heroism, self-sacrifice, patriotism, despair, and triumph. An epic history of war and warfare, it is also the story of ordinary soldiers on both sides who found themselves fighting to the death in an unimaginably harsh and brutal war.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
On Killing Remotely: The Psychology of Killing with Drones
/ Комментариев: 0/


Название: On Killing Remotely: The Psychology of Killing with Drones
Автор: Colonel Wayne Phelps
Издательство: Little, Brown and Company
ISBN: 0316628298
Год: 2021
Формат: EPUB
Страниц: 368
Размер: 3,0 МБ
Язык: Английский

Throughout history society has determined specific rules of engagement between adversaries in armed conflict. With advances in technology, from armor to in the Middle Ages to nerve gas in World War I to weapons of mass destruction in our own time, the rules have constantly evolved.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Комплект польских изданий серии «Militaria in detail» 6 книг (1994-2010)
/ Комментариев: 0/


Название: Militaria in detail, сборник изданий №3
Автор: Группа авторов серии «MILITARIA»
Издательство: Wydawnictwo «MILITARIA», Warszawa
Год: 1994-2010 (6 книг)
Формат: pdf в zip архиве
Размер: 182,5 mb
Язык: Польский


Издания популярной военно-технической польской серии «MILITARIA» 2000-2003 г.г.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
Wyprawa na Suczawę 1653
/ Комментариев: 0/


Название: Wyprawa na Suczawę 1653
Автор: Dariusz Milewski
Издательство: INFORTeditions
Год: 2008
Формат: pdf
Страниц: 169
Размер: 66.4 Мб
Язык: польский


W 1653 r. mijało pięć lat od wybuchu powstania kozackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, które doprowadziło do ogromnych zniszczeń na Ukrainie i niemalże sparaliżowało politykę zagraniczną Rzeczypospolitej. Wzrost potęgi Kozaczyzny, a zarazem chęć umocnienia jej niezależności od Polski, skłoniły Chmielnickiego do podjęcia próby podporządkowania przyjaznej Polsce Mołdawii. Drogą do tego było wymuszone małżeństwo syna Chmielnickiego z córką hospodara mołdawskiego w 1652 r. Powstała sytuacja nie do przyjęcia zarówno dla Polski, jak i sąsiadów Mołdawii – Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. W 1653 r. państwa te podjęły wspólną akcję zbrojną przeciw Kozakom, dążąc do ich usunięcia z Mołdawii.


Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА
The Gurkhas: Special Force
/ Комментариев: 0/


Название: The Gurkhas: Special Force
Издательство: John Murray
Год: 2011
Формат: EPUB, PDF (Conv)
Страниц: 448
Размер: 14 Mb
Язык: English

The Gurkhas: Special Force


ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА